Actualitzacions
 
Raco del manga
Alfuturonet
Centres excursionistes
Album de fotos
Els meus enllaços preferits
Actualitzacions
Dades de Shinchan
Utena
Programació i votació
Yu yu Hakusho
Series Anime
Actualitzacions
 
La construcció es pot dir que serà cada dia.
2/11/01 Inici de la pag.
Creo las seccions de la website, poso informació i final ment la publico.
3/11/01
S'actualitca els meus enllaços preferits, centre escursionista
30/12/01
Creo la seció de dades de Shin chan, i la secio de Utena
01/01/02
Aumento el contingunt de el albom de fotos d'Utena. Borro fotos de utena de el album de fotos i les traspaso al album de fotos d'utena.
30/08/02
He agregat programació i votació i finalment e reescrit els saluts de la pag. principal.
14/10/02
S'actualitca centres exursionistes i es crea programació y botació
16/12/02
Creu els apartats Series Anime i Yu Yu Hakuscho. Actualitzo centres excursionistes, racó del manga i final ment actualitzo els meus enllaços preferits.