InfoVirus

QUÈ ÉS UN VIRUS?

COM FUNCIONA UN VIRUS?

Història

CONSEQÜÈNCIES DELS VIRUS

QUÈ ÉS UN SOFTWARE ANTIVIRUS?

FAMÍLIES DE VIRUS

TIPUS DE VIRUS

TÈCNIQUES UTILITZADES PELS VIRUS

ON S’ AMAGUEN ELS VIRUS PER REALITZAR LES SEVES INFECCIONS?

PUNTS PROPICIS D’INFECCIÓ

QUINS ELEMENTS INFECTA UN VIRUS?

COMPTE AMB LES EXTENSIONS DELS FITXERS

MITJANS D’ENTRADA MÉS HABITUALS  PER ALS VIRUS

CONSELLS PRÀCTICS

TROYANS I WORMS

INTERNET

ELS HOAX

GRUPS I COMUNITATS UNDERGROUND

CREC QUE TINC UN VIRUS

EXEMPLES DE VIRUS

CRONOLOGIA

IMMINENTS ATACS MASSIUS A INTERNET,  RECOMANACIONS PER EVITAR-LOS

VIRUS A TELÈFONS MÒBILS

LEGISLACIÓ

WINDOWS XP,  EL FINAL DELS VIRUS INFORMÀTICS?

Estadístiques

VOCABULARI

ENLLAÇOS

COMPTE AMB LES EXTENSIONS DELS FITXERS

 

Windows, a la hora de representar gràficament els arxius a l’ explorador, si coneix amb quin programa ha d’ obrir-se un tipus d’ arxiu concret, en lloc d’una icona neutre, mostra sobre el nom de l’ arxiu de dades, la icona que simbolitza l’ aplicació amb la qual anirà a ser obert per defecte. Per determinar el tipus de cada un dels arxius dels directoris, Windows estudia la seva extensió i mira en la seva base de dades a quin programa correspon tal extensió d’ arxiu (.txt, .exe, .zip, .jpg, etc.). Lamentablement, per defecte, oculta l’ extensió dels tipus d’ arxius que coneix, això és, si en un directori tenim text.txt, ens mostrarà exclusivament “text” coronat amb l’ icona corresponent. Això pot suposar un petit problema doncs els executables son tipus coneguts i per tant no mostrarà la seva extensió. L’ icona d’ un arxiu executable pot anar contingut en la pròpia aplicació, de forma que podem crear, com en l’ exemple, un  cavall de Troya al que li assignem la icona del famós WinZip. Si Windows mostrés les extensions de tots els arxius, en aquest cas ens posaria el nom d’arxiu troyano.exe i l’ icona del WinZip, amb el que ens donaríem compte de  l’engany. Tot i així, si no mostra la extensió, podem pensar que és un simple fitxer comprimit amb WinZip i, per tant, podem consultar el seu contingut sense perill, quan en realitat, podem estar instal·lant sense saber-ho el pitjor dels virus o cavalls de Troya.

Presti atenció a aquest petit aspecte del sistema operatiu. És una forma molt senzilla de colar un cavall de Troya sense que un se’n doni compte. Si desitja que Windows mostri sempre les extensions dels arxius que representen, pot configura-ho de la següent manera:

Primer pas

Windows Me/2000: vas a la carpeta on hi ha els arxius renombrats. Un cop allí, a la barra de opcions s’ ha d’ escollir Herramientas, i després al menú que es desplega escull Opciones de carpeta.

W95/98: en lloc d’escollir l’ opció Herramientas, s’ ha d’ elegir Ver, i després Opciones de carpeta.

 

Segon pas

En aquest cas s’ ha de fer el mateix amb qualsevol que sigui la versió de Windows.

a la llista que apareix amb varies opcions, s’ha de desmarcar l’ opció que apareixi senyalada en el gràfic (Ocultar las extensiones para tipos conocidos de archivos).


Quan l’ opció estigui desmarcada, clica a Aceptar, i tornaràs a la carpeta.

Es pot aplicar la configuració a totes les demés carpetes. Per fer això, a la part de dalt s’ ha de polsar el botó que diu Como la carpeta actual.