koordinadora abertzale sozialista

koordinadora abertzale sozialista

Zenbait datu / datos

 

1975.ean sortu zen ezker abertzalean zeuden talde guztiak koordinatzeko asmoarekin.

Hasiera batean  ETA (p-m), EHAS, LAIA, LAB eta LAK sindikatuak hartu zuten parte.

Franco hil eta gero "KAS alternatiba" izeneko gutxienezko dokumentua argitaratu zuen (1976):

1.- Askatasun demokratikoak.

2.- Amnistia.

3.- Indar zapaltzaileen disoluzioa.

4.- Alderdi politko guztien legalizatzea.

5.- langileriaren bizi egoera hobetzea.

1.976.eko amaieran ETA (m)-k onartu egien du KAS erakundea bera, nahiz eta ez integratu.

Orduan EIA eta ASK sartzen dira.

1977eko hauteskueetan parte ahal izateko minimo batzuk jartzen ditu: amnistai eta alderdien legalizazioa. EIA-k ez du onartzen eta aurkezten du bere burua, ondorioz EIA eta ETA(p-m) irten ziren KAS erakundetik.

1.978ean HASI sartzen da, eta 1980ean LAIA irten egiten da.

Harrez gero  koordinadora baino bloke gisa aritu zen.

JARRAI gazte erakundea 1.980ko hamarkadan hurbiltzen KAS erakundera, eta urte berean KAS-ek EGIZAN izeneko talde feminista sortzen du. 1.991ean HASI alderdiaren desagerpenarekin batera, KAS-en estrategia bi puntu nagusi hauek lortzera bideratuko du:

1.- Amnistia

2.- Autodeterminazio eskubidea onartuko lukeen negoziazio politko bat.

KAS barruko erakundeak jadanik honako hauek ziren JARRAI, LAB, EGIZAN. eta erakundeak koodinatzeko helburuaz ahaztu eta militanteez osaturiko erakunde bat izatera pasatzen da.

Handik gutxira 90. hamarkaren amaieran, esegin zen.

Surge en 1.975 con la intención de coordinar todos los grupos existentes en la izquierda abertzale.

En su inicio lo integraron ETA (p-m), EHAS, LAIA, LAB eta LAK.

A la muerte de Franco saca a la luz el documento denominado "Alternativa KAS" (1.976):

1.- Libertades democráticas.

2.- Amnistía.

3.- Disolución de  cuerpos represivos.

4.- Legalización de todos los partidos.

5.- Mejora de las condiciones de vida de la clase obrera.

A finales de 1.976 ETA(m) acepta la coordinación de KAS, aunque no se integra.

Es entonces cuando se incorporan EIA y ASK.

Para poder presentarse a las elecciones de 1.977, KAS antepone unas condiciones mínimas: la amnistía y la legalización de los partidos. EIA no los acepta y se presenta a las elecciones, como consecuencia salen de la coordinadora EIA y ETA(p-m)

En 1.978 se incorpora HASI, y en 1.980 sale LAIA.

A partir de entonces KAS funcionará mas como bloque que como coordinadora.

El organismo juvenil JARRAI se acerca a la coordinadora en la década de los 80, y en esa misma época KAS crea la organización feminista EGIZAN. En 1.991, con la desaparición de HASI, la estrategia de KAS va a ir encaminada a la consecución de estos dos puntos:

1.- Amnistía

2.- Una negociación política que tenga como finalidad el reconocimiento del derecho de autodeterminación

Los organismos que aún quedaban en KAS eran JARRAI, LAB y EGIZAN, en esa disyuntiva KAS se olvida del objetivo inicial de coordinar y pasa a ser un organismo con militancia.

Al poco, finales de la década de los 90, se disolvió