A G E N D A
A G E N D A 

Ajuntament: 47 70 05 Fax: 47 73 75

Jutjat de Pau: 47 81 61
Escola Pública: 47 71 33 Llar juvilats: 47 82 21
Biblioteca: 47 74 91 Llar infantil: 47 71 36
Servei mèdic (dispensari municipal): 47 75 29 Pavelló: 47 74 71 Telèfon públic: 47 75 12
Bombers: 085 i 18 24 00 Veterinari: 85 87 85
Companyia d'Aigues potables Prodaisa:  20 20 78 Parroquia de Sant Esteve: 47 73 19
Telèfon lingüistic: 82 21 61 Patrulla dels Mossos d'Esquadra (Santa Coloma de
Companyia Elèctrica Enher servei   Farners): 842757 Urgències 088 
d'averies: 2332 94 / 900 770 077 Guardia Civil (Caldes de Malavella): 470009
Protectora d'animals: 34 20 30 Guardia Civil (Girona):  208650


Web - Riudellots de la Selva