LA REGIÓN (fai 25 anos).

Carteis de España. 13 de Xuño de 1966.

    Poucas veces o noso país estuvo tan preto dun acontecemento tan colosal tan conmovedor: O Val de Castrelo de Miño, a terra máis fértil, máis fecunda de Galicia, vaise anegar para sempre. Feito de tal envergadura moral e física ¿pode producirse sin un estudo aberto e profundo, sin unha discusión a fondo de toda a súa vibrante problemática?. ¿Sabe Galicia o que dixo o Enxeneiro, o economista, o sicólogo? E sobre todo: ¿Cáles son as razóns, xa que non os sentementos, das oito mil persoas que van romper coa terra que eles e os seus mairos crearon?. Con estas liñas propoñémonos chegar as conciencias de quenes están alleos ó problema e tamén de aqueles que ó subestiman. Non son -quede claro- as nosas palabras de defense dunha paisaxe, evidentemente privilixiado; son a defensa de varios miles de seres xa para sempre condeaos ó éxodo, á emigración, unha emigración que ata o de agora a feracidade das súas terras impedira. Tampouco pretendemos, nin siquera no nome destes homes e mulleres, decir non, a secas á empresa que devora o bocado máis productivo e fermoso do noso país. Previamente sabemos que se nos obxetará con dous argumentos mil veces esgrimidos: o da necesidade, e o do ben común.

   Pois ben: é aquí, xustamente aquí, onde está o comenzo da cuestión.

   ¿É totalmente necesario destrui-la beleza natural tan soberbia, os opulentos viñedos do val, nas vésperas da obtención da enerxía eléctrica por outros procedementos?. E en canto o ben común ¿Identificamos sempre o ben común con FENOSA? . Por todo elo estimamos que unha información pública sobre un gran feito, que dun modo ou outro afectanos a todos, é inaludible e inaplazable.

   Asinan: Carlos Alonso del Real, Enrique Vidal Abascal, Jesús Alonso Montero, X.L. Mendez Ferrín, Carlos Otero Pardo, Luis Cochón Touriño, Federico Ordax Avecilla y Santiago Lamas Crego.

*(Escrito publicado o 13 de xuño de 1991, na Región, como 25 anos atrás).

 

salir.jpg (922 bytes) Volver .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un embalse que nunca debió hacerse. El mejor lugar del Ribeiro.

Embalse de Castrelo de Miño.

Este embalse, construido en pleno corazón del Ribeiro en Ourense, pertenece a la historia más reciente de Galicia. Fue desde luego muy contestado por los vecinos de la zona, pero no hubo nada que hacer. Franco ahogaba en esas fechas, años 60 - 68 , cualquier conato de levantamiento.

Sobre este embalse dice José Posada, en un artículo titulado "O miño , pai do viño", dentro de un libro titulado "Conferencias sobre el río Miño" y publicado por Caixa Ourense:

"La historia más reciente de Galicia se decidió por los quilovátios en perjuicio del vino, de ahí que tengamos que estudiar cada una de las presas, haciendo balance de sus perjucios y beneficios. Por ejemplo, así como las Presa de los Peares, no constituyó una gran quiebra, al no inundar tierras buenas, la de Castrelo anegó las mejores tierras de Galicia, y no sin oposición que llega hasta cerrar sus puertas. Estoy seguro que en democracia sería casi imposible hacer esta presa con tanto perjuicio social, aun justificando teóricos beneficios energéticos".

Creo que no hay nada más que añadir.

De todas formas actualmente ¿ que es ?.

Foto del embalse de Castrelo de Miño, hace pocos años. Eutrofizado.

En esta foto aérea ya lo ven Vds. Se trata del embalse de Castrelo de Miño. Es la pocilga o cloaca de Ourense. Eso si la Xunta montó en este embalse un rótul "Parque nautico de Galicia o algo así". El turismo de los mares interiores. Ahora se pretende hacer también un paseo desde Ourense a Ribadavia. Pues ya lo saben, manos a la obra saneen en Ourense el río Miño, el río Barbaña y el río Lonia, que en octubre del 2001 siguen siendo una pocilga y el water de los Ourensanos y haber si lo consiguen. No estaría mal devolverle algo a un río emblemático, pero repito, hay que sanear el río Miño en Ourense, el río Barbaña y el río Lonia, si no se hace así seguirá siendo EL WATER DE OURENSE.

Subir.