COUTO DO RÍO XARES : A VEIGA


hebilla.jpg (3528 bytes)
green.gif (919 bytes) Descripción do couto
green.gif (919 bytes) Mapa.
green.gif (919 bytes) Características.
green.gif (919 bytes) Expedición de permisos de pesca.
green.gif (919 bytes) Repoboacións anos anteriores
green.gif (919 bytes) % ocupación años 1998 - 1999 - 2000 - 01- 2003.
green.gif (919 bytes) Onde pescar. Hospedaxes.
green.gif (919 bytes) Fotografías do couto.

 Actualización 07.03.2009 

  salir.jpg (922 bytes)  Saír                   carta2.gif (10087 bytes) Infórmame do couto.


 

 

 

 

 

 

 

Descripción do couto:

O coto esténdese douscentos metros abaixo da desembocadura do río Canda ata o Pozo de Mouros.Total 4,5 km. deliciosos.
O acceso a este río pode realizarse pola estrada Ourense-Madrid, cortando na Gudiña e subindo ata A Veiga . Tamén dende A Rúa.
É un río que merece a pena a pouco que o coiden . Plumero ao 100%.
No mapa no punto 1 ten un merendero e un pouco máis arriba un refuxio. A zona, un pouco apartada na provincia de Ourense, pero é francamente bonita.
Recentemente pretendíase instalar unha minicentral, ao final non se instalou. Desde esta páxina www en defensa dos ríos galegos, parabén aos responsables da zona por non permitila.
 

flecha.jpg (1051 bytes)  Volver al principio


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa do couto:

Coveig.bmp (24686 bytes)

flecha.jpg (1051 bytes)  Volver ao principio


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características  do Couto :

 

 

Kms. Esp. Permisos/Med. Nº C. Limpeza Vertidos-Estado augas. Valoración 1-10
    4,5 Troita  L(6)-F(10)

      17 cm

   10  Ben Non-En principio ben, baixan moito as augas a partir de maio.

              7

 

Non se pode pescar os luns, salvo festivos.
Nota importante: a valoración é totalmente persoal. Baséase nos meus coñecementos do río fai dous anos. No futuro tratarei de precisar moito máis.
Precisei un pouco máis con outras valoracións.
Atención : permítese pescar troita de 17 cms.

 

 

flecha.jpg (1051 bytes)  Volver ao  principio


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedición de permisos

 

 

Casas expedidoras: Restaurante Parrillada Río Xares- Rúa das Pozas nº 3 A Veiga. Tfno: 988-350094

 

 


Aviso importante :

Pretendo manteñer actualizados os datos anteriores, polo tanto agradezo calquera información sobre os datos aquí reflexados.

 


flecha.jpg (1051 bytes)  Volver ao principio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPOBOACIÓNS DO COUTO:

DATOS HISTÓRICOS DO 1997-2000

Logo, nos anos posteriores,  non foi repoboado.

Año 1997

FECHA CANTIDAD EDAD LONGITUD MEDIA
14.04.97 4.000 ALEVIN V. 1,6
09.06.97 9.940 0+ 9
08.09.97 2.000 0+ 13
09.09.97 1.995 0+ 13
10.09.97 2.000 0+ 13

Año 1998

RÍO COTO VARIOS FECHA CANTIDAD TIPO CMS.
XARES A VEIGA - 03.04.98 8.000 ALEV 2
XARES A VEIGA - 20.04.98 8.000 0+ 2

 

Año 1999

RÍO COTO VARIOS FECHA CANTIDAD TIPO CMS.
XARES A VEIGA - 26.04.99 20.000 ALEV 2

Año 2.000

RÍO COTO VARIOS FECHA CANTIDAD TIPO CMS.
XARES A VEIGA - 27.06.00 4.000 ALEV 6

EN EL AÑO 2001 y en el 2002 NO FUE REPOBLADO ESTE COTO.

Gústame a política que se sigue con este couto de pesca en Ourense.

Non foi repoboado dende o ano 2003.

 

flecha.jpg (1051 bytes)  Volver al principio

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDE PESCAR. DONDE HOSPEDARSE. COMENTARIOS

 

Comentario personal sobre o couto:

O couto é hoxe en día dos mellores  de Ourense en canto a cantidade de troitas. É un río preferentemente plumeiro ( ben con buldó ou cola de rata).  Entran, sin embargo,  moitas pequenas.

O correr da tempoada  baixa moito o seu nivel.

Moi divertido.

 

Onde  hospedarse :

 

cuadrito.gif (147 bytes) Casa da Lamela ( casa rural) :   teléfono 988-294878.

cuadrito.gif (147 bytes) Couso de abaixo  ( casa rural) :  Telefono : 988-294878.

cuadrito.gif (147 bytes)  Couso de Arriba ( casa rural) : . Teléfono 988-294878.

cuadrito.gif (147 bytes)  Hotel el CiervoTeléfono 988-350134.

Para máis detalles ver este link.

flecha.jpg (1051 bytes)  Volver ao principio

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMISOS EN COTOS DE PESCA EN OURENSE-1998

AÑO 1998

COUTO Máximo

teórico

Clase Permiso

 

Permisos

Reales

% Ocupación Días Habiles Permisos día
A VEIGA 1516 885 58,38 144 6,14

Nota : 3ª pesca trucha   

 

AÑO 1999

COUTO Máximo

teórico

Clase Permiso

 

Permisos

Reales

% Ocupación Días Habiles Permisos día
A VEIGA     ---    

¡¡  Lo siento no me dieron datos de 1999 !! .

AÑO 2.000

COUTO Máximo

teórico

Clase Permiso

 

Permisos

Reales

% Ocupación Días Habiles Permisos día
A VEIGA   1429 67,18 --- ------

¡¡  Está claro que es uno de los cotos más aceptado de la Provincia de Ourense !! .

AÑO 2.001

COUTO Máximo

teórico

Clase Permiso

 

Permisos

Reales

% Ocupación Días Habiles Permisos día
A VEIGA   1429 60,07 --- ------

         

AÑO 2.002

COUTO Máximo

teórico

Clase Permiso

 

Permisos

Reales

% Ocupación Días Habiles Permisos día
A VEIGA     58,93% --- ------

Nota: el coto mantiene sus visitas, 71,25%, 50,39%, 76,22%, 52,40%, 32,22% son los porcentajes de ocupación desde marzo hasta agosto, en donde baja considerablmente.

 

AÑO 2.003

COUTO Máximo

teórico

Clase Permiso

 

Permisos

Reales

% Ocupación Días Habiles Permisos día
A VEIGA     76,6% --- ------

Esta claro que este coto tiene mucha aceptación, pero como suele ocurrir el exceso de todo es perjudicial.

Desde esta página pediría a los pescadores que respeten el cupo y la medida.

 

flecha.jpg (1051 bytes)  Volver ao principio

 


salir.jpg (922 bytes)   Saír.        carta2.gif (10087 bytes) Escríbeme.