A VIDA NOS RÍOS GALEGOS-NOVAS. Data 05 /03/2018          Saír a vida nos ríos galegos.

Modificacións:
Novas fichas:

 Carabo

Mexacán

Esgonzo

Quitamerendas

Abruñeiro

Xanzá

Couselo

Caramuxo

Cantroxiña

Xara

Especial

 

Viaxeiro  escoita

Soñar...arco iris.

Reflexións

Novos textos en prosa,  poesía e teatro:

  Poesía: MA Díaz Castro                  Una viaxe senlleira polos ríos.

  Poesía:  Xosé Lois                              Na beiriña...dentro do río.  (Croacsirtakif)

   Que ten a pesca  (S. Lorenzo)            Ribeirana. (V. Campio)

  Espada de Madrí                                   Historias do M. Pontóns. (A. Pérez Adán)

                                                          

Paxína cedida a Asociación Cultural Exaprin Ribadavia.                            Páxina hospedada en CESGA.