C & A T È X T I L

El silenci de la fàbrica
per a Madrid

A través del recorregut per l'espai íntim d'una fàbrica tèxtil, telers, filatures, màquines i eines d'un passat recent mostren, en silenci, les ferides d'un temps de crisi i de canvi motivats pel progrés tecnològic.

Ferran Cabellos
ferrancabellos@hotmail.com

"... Veo el mundo transformado cada vez más en un desierto y oigo cada vez más fuerte el estruendo del trueno que se acerca anunciando probablemente nuestra muerte. Me sumo al dolor de millones de personas, y no obstante, al contemplar el cielo, pienso que todo esto cambiará y volverá a reinar la bondad, que hasta estos crueles días acabarán..."

La invención de la soledad, de Paul Auster.

 english version

>ALTRES PROJECTES

Totes les fotografies tenen copyright © ferran cabellos
Cap fotografia o arxiu digital no pot ser reproduït, tallat o modificat (digitalment o d'altra manera) i la seva captura no pot ser alterada sense el consentiment previ per escrit de l'autor.