a Catalunya Nord
 
a Catalunya Nord
- ----------- Qui Som ? -----
---Unitat Catalana als ajuntaments---
Comunicats de Premsa - - ___ - _ - _
---Altres pàgines Web---
- ----Lettre à Georges Frêche------ - -
---Consulteu el Butlletí d'Unitat Catalana---
a Catalunya Nord
 
Imagen
UNITAT CATALANA I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA SUD

Els ciutadans de la « Comunitat autònoma de Catalunya », és a dir de Catalunya Sud, decidiran el 18 de juny d’acceptar o de refusar el nou estatut d’autonomia que la majoria dels partits catalans considera millor que l’actual i amb més poders per la comunitat autònoma de Catalunya. UNITAT CATALANA desitja fortament que aquest estatut sigui votat amb la majoria la més àmplia possible i amb una forta participació.
Un « no » no seria pas solament el refús d’un text que alguns consideren massa tímid o imperfecte. Equivaldria a considerar com un fracàs tot el treball i les negociaticions que hi ha hagut durant aquests dos darrers anys. Seria la constatació de la incapacitat dels representants del poble de Catalunya Sud a establir les bases cíviques que necessita. Aquest fracàs, que Catalunya pagaria molt car, seria, al contrari, una magnífica victòria pel centralisme espanyol del Partido Popular, hereu de tot el que Espanya té de més autoritari i retrògrad.
Al final Catalunya Sud no seria a l’altura del seu paper de régió líder dels Països Catalans i a Catalunya Nord això crearia una seriosa dificultat per tots els que, com UNITAT CATALANA, defensen la descentralització i l’autonomia.
Cal que tots el ciutadans catalans que votaran el 18 de juny siguin ben conscients d’això : el SÍ no és pas un SÍ a tal o tal partit, és un SÍ als Països Catalans.
UNITAT CATALANA (Catalunya Nord)
..........El primer de maig de l'any 2006 amb Unitat Catalana.
imagen
imagen
imagen
imagen
Festa Unitat Catalan
imagen
imagen
imagen
Le Collectif "Le Malentendu", l'ADPOR, Les éditions du temple d'or vous invitent à:

"le développement de la Catalogne du Nord,
pourquoi faire ?"

Un département sinistre et sinistré? Après des années d'incantations, le TGV arrive, la ville se transforme, la population des Pyrénées-Orientales explose...Entre catalanisme, implantation d'entreprises du Sud, spéculation immobilière, invasion du lotissement et de son mode de pensée, désengagement de l'Etat, précarité et propension sécuritaire :

notre avenir a-t-il un futur?

Le jeudi 4 mai 2006 de 18h à 20h

à la Galerie "à cent mètres du centre du monde",

3 avenue de Grande Bretagne à Perpignan

Intervenants :

- Olivier Amiel, attaché temporaire d’enseignement à l’Université de Perpignan, fondateur de l’association ADPOR. Doctorant en Droit public, spécialiste du droit culturel.

- Christophe Euzet, maître de conférences à l’Université de Perpignan en Droit public, spécialiste du Droit constitutionnel et du droit de la décentralisation.

- Pierre Lissot, attaché temporaire d’enseignement, Doctorant en Sociologie du droit, spécialiste des sociologies des nationalismes et du local.

- Emeric Lozdowski, attaché temporaire d’enseignement, fondateur de l’association ADPOR, Doctorant en droit public, spécialiste de droit de la décentralisation

- Joan planes, professionnel transfrontalier, militant de la cause catalane, membre d’Unitat Catalana.

- Dominique Sistach, maître de conférences à l’Université de Perpignan, spécialiste en droit public et en sociologie de la culture et des territoires.

Conférence – débat animé et modéré par Nicolas Caudeville, journaliste transfrontalier.


Unitat Catalana rep Joan Pau Alduy al seu local aquest dilluns 20 de març per un intercanvi d'impressions.
és membre de
l'Aliança Lliure Europea
imagen
imagen
info@unitatcatalana.org
ESCRIU-NOS
Perpinyà el 20 de Novembre de 2005

UNITAT CATALANA a célébré à Cànoes le 19 et 20 novembre son Xième congrès en présence de 150 militants et sympathisants.
L'après-midi du samedi a été consacré au bilan des deux dernières années qui s'avère positif quant au tableau de marche établi lors du 9ième congrès de Rivesaltes.
UNITAT CATALANA parti catalaniste historique de Catalogne nord, a consacré l'essentiel de ses réflexions à sa restructuration en prévision des prochaines échéances électorales.
Les principaux axes de revendication sont: UNA LLENGUA, UNA REGIO, UN ESTATUT.
UNITAT CATALANA réaffirme son attachement à la langue et la culture catalane.
Nous faisons partie de la Nation catalane, la langue étant le ciment de cet ancrage. Présent depuis 1986, date de sa création, à toutes les échéances électorales, UNITAT CATALANA défend et promeus le statut de territorialité rédigé en 1991. Ce statut s'inscrit dans la démarche de décentralisation nécessaire de l'Etat français et dans le cadre de la construction d'une Europe solidaire sur le modèle existant dans d'autres pays européens (Espagne, Allemagne…. ). Une rédaction actualisée d'un projet de statut sur les bases du texte existant sera bientôt proposée par UNITAT CATALANA aux citoyens de Catalogne Nord. Un nouveau bureau a été élue qui comprend notamment Jaume ROURE comme Président, Guiu CAZES comme Secrétaire Général et Corinne Bordaneil comme trésorière.
____ Dissabte 8 d'octubre del 2005 ____
imagen
imagen
Entrevista de Ben
Entrevista realitzada per Nicolas Caudeville.
21/07/2005 22:02
Unitat catalana i CDC associats en contra del canvi de nom projectat per la regió.
(Catalunya-nord, Països catalans)
Dijous en conferència de premsa Unitat Catalana, amb el lema : “Septimania no existeix”,ha presentat les postals i cartells (del conegut artista “Ben”) que distribuiran gratuïtament i enganxaran. Cartells i postals amb els logotips (per primera vagada associats públicament) d'Unitat Catalana i de Convergència Democràtica de Catalunya.
Les postal no són previstes per ser enviada (com postals normals i corrents) ja que al darrera porten un text en dues versions (francès i català) detallant en 5 punts “Per què ens hem d'oposar a la denominació Septimània” :
“Cap justificació històrica vàlida..., contribueix a esborrar la nostra identitat catalana..., ningú ens ha consultat sobre el tema..., el cost del canvi no produirà cap benefici..., i el president de la regió, el seu promotor, té massa tendència a utilitzar el seu mandat com un dictador vitalici...”.També anuncien altre iniciatives o contactes oficials o no .
Text Original a Vilaweb
imagen
imagen
UNITAT CATALANA PEL SÍ AL REFERÈNDUM

Després d'haver invitat, durant tres mesos, diversos homes polítics partidaris de votar sí, o de votar no, al referèndum sobre el Tractat constitucional, Unitat Catalana va tenir el primer de maig el Congrés Extraordinari previst per prendre una decisió definitiva. És amb 70% dels seus membres a favor del sí que Unitat Catalana es va decidir a preconitzar de ratificar el Tractat.
No es tracta pas d'una majoria absoluta car el text no és pas el que Unitat Catalana hauria redactat si ho hagués hagut de fer. Unitat Catalana hauria volgut un reconeixement de la llengua catalana i del poble català, més poder per les regions i els pobles i menys poders pels Estats.
El resultat del vot dels adherents és, malgrat tot, prou clar perquè el partit demani de votar si al referèndum del Tractat constitucional. Els militants han doncs considerat com a positius els avenços que permet el Tractat: més de poder pel Parlament Europeu, instauració d'una majoria qualificada que permet una millor eficacitat, dret de petició cada cop que un milió de ciutadans presentaran proposicions a la comissió.
Aquesta decisió significa, doncs una integració dins el camp del sí que és el de l'obertura cap a Europa i en el qual se situen nombrosos descentralitzadors i regionalistes, i personalitats que, als ministeris que han ocupat, han promocionat l'ensenyament del català. És també un allunyament del camp del no on els centralistes i jacobins són particularment nombrosos: Le Pen, Pasqua, De Villiers, Chevènement, Partit Comunista, Lutte Ouvrière

UNITAT CATALANA POUR LE OUI AU REFERENDUM

Après avoir invité, durant trois mois, plusieurs hommes politiques partisans de voter oui, ou de voter non, au référendum sur le Traité constitutionnel, Unitat Catalana a tenu dimanche premier mai le Congrès Extraordinaire prévu pour prendre une décision définitive. C'est avec 70% de ses membres en faveur du oui qu'Unitat Catalana s'est donc décidée à rejoindre le camp de ceux qui préconisent de ratifier le Traité.
Certes ce n'est pas une majorité absolue car ce texte n'est pas celui qu'Unitat Catalana aurait rédigé si elle avait eu à le faire. Unitat Catalana aurait voulu une reconnaissance de la langue catalane et du peuple catalan, plus de pouvoir pour les régions et les peuples et moins de pouvoir pour les Etats.
Le résultat du vote des adhérents est cependant suffisamment clair pour que le parti demande à voter oui au référendum sur le Traité constitutionnel. Les militants ont donc retenu comme positives les avancées que permet ce traité : plus de pouvoir au Parlement Européen, instauration d'une majorité qualifiée qui permet une meilleure efficacité, droit de pétition chaque fois qu'un million de citoyens seront réunis pour soumettre des propositions à la Commission.
Cette décision signifie donc une intégration dans le camp du oui qui est celui de l'ouverture à l'Europe et dans lequel se situent de nombreux décentralisateurs et régionalistes et des personnalités qui ont, aux postes ministériels qu'elles ont occupé, oeuvré en faveur de l'enseignement du catalan. A l'inverse c'est un éloignement du camp du non où les centralistes et les jacobins sont particulièrement nombreux : Le Pen, Pasqua, De Villiers, Chevènement, Parti Communiste, Lutte Ouvrière.
El 18 de febrer El Senyor Pere Esteve ha vingut a Perpinyà Convidat per Unitat Catalana explicar la seva posició sobre la constitució Europea. a les 18 h 30 a la sala Arago.

"Debat sobre el projecte de “Tractat per una Constitució per a Europa”

És en una sala on no quedava ni un lloc vacant i davant d'una assistència molt interessada que va tenir lloc aquest divendres 19 de novembre a l'alberg Sant Vicens un sopar debat sobre el tema « sí o no a la constitució europea ».
Un debat d'alt nivell que va permetre a l'europeista conseller regional Pierre Bèque de desenvolupar tota la seva argumentació i la seva defensa a favor del « sí » a la nova constitució europea i al qual va respondre per un exposat de la mateixa altura, el no menys europeista Felip Puig, portaveu del partit Convergència i Unió i diputat al parlament de Catalunya molt més reservat, per no dir més aviat crític a una adhesió a aquesta nova constitució.

Les preguntes i les propostes que varen venir del públic van saber guardar el mateix nivell i la mateixa cortesia.
Així UNITAT Catalana, organitzadora de la nit, contribueix a la informació necessària i al debat que no es descuida de plantejar aquesta pregunta. Continuarà alimentant aquest debat per a tenir el posicionament més madurat possible a l'hora de la realització d'aquest referèndum.
Peró la conclusió que es pot treure d'aquesta confrontació és la dificultat per tots els partits polítics amb visió europeista de se determinar clarament a favor d'una posició de cara a aquest tema.
És clar els anti europeistes, ells ho tenen clar.
Pere Sunyer
UNITAT CATALANA va tenir l’honor de representar Catalunya Nord al Primer Congrés de l’Aliança Lliure Europea com a partit polític europeu (l’A.L.E. forma part del Grup Parlamentari Europeu Verts/ALE). En Joan PLANES, i l’Enric BALAGUER van portar la veu dels catalans del nord tant al congrés de la secció jove com al congrés general del partit. Després de l’assemblea general de Barcelona al mes de març passat, els partits de l’A.L.E. s’han tornat a reunir al parlament Europeu per decidir d’una estratègia de comunicació i d’actuació en favor dels pobles d’Europa. Aquest primer congrés ens ha permès compartir experiències amb partits que defensen una altra manera de veure Europa. A més d’Unitat Catalana, eren presents bastants organitzacions del moviment Régions et Peuples Solidaires, així com l’ERC. En total, més de vint partits representants dels pobles d’Europa.
La presidenta Nelly Maes Diputada Europea del partit flamenc Spirit va recordar la importància de trobar nous membres i de no oblidar que com a partits polítics el nostre primer objectiu ha d’ésser d’aconseguir tenir el més d’elegits possibles localment i, si és possible a nivell europeu. Efectivament, només aquesta legitimitat de les urnes ens permet avançar realment. Els debats també van portar sobre Turquia, amb l’ajuda de representants turcs, kurds i de parlamentaris europeus per tenir més elements per analitzar la situació També es va parlar de la Constitució Europea. S’acabà amb l’aprovació dels comptes i dels estatuts de l’A.L.E..
Unitat Catalana subratllà en els debats l’actuació escandalosa de l’Estat francès a Polinèsia.Durant els dos dies del congrés hem pogut crear lligams personals i polítics amb molts pobles d’Europa que avancen en la mateixa direcció que nosaltres.
Historia i Perspectives del Catalanisme polític a Catalunya Nord:
Conferencia de Llorenç PLANES
President d'honor d'Unitat Catalana
Desprès de l'èxit d'aquesta conferencia al 2005,us comunicarem les dates de 2006 molt aviat.
Qüestió de noms: Catalunya Nord
Foren els mateixos nordcatalans qui superaren el problema mitjançant la recuperació del terme Catalunya Nord. Aquest corònim ja l’havia emprat el grup de Nostra Terra, en la forma Catalunya del Nord, des del 1937; però s’havia perdut el 1939 amb el tancament de la revista. Fou l’activista cívico-cultural Llorenç Planes qui –deconeixent d’antuvi aquest precedent— reencunyà el terme en l’assaig El petit llibre de Catalunya Nord, síntesi del desvetllament nacional-popular que venia produint-se en aqueixes comarques d’ençà del maig del 68. L’obra ve a ésser un autèntic equivalent nordcatalà del Nosaltres els valencians, per bé que ací ens hàgim de circumscriure al seu aspecte terminològic.
El petit llibre de Catalunya Nord
de Llorenç PLANES ON LINE
A PROPÒSIT DE SEPTIMÀNIA I DEL NOU LOGO DE LA REGIÓ
El nou President de la Regió ha marcat la seva arribada al poder amb el canvi del logo i la proposició d'un nou eslògan: « viure a Septimània », al mateix temps que suggereix un canvi de denominació pel Llenguadoc-Rosselló que esdevindria Septimània. Els habitants dels Pirineus Orientals no s'han mai sentit pirinencs-orientals ni llenguadoco-rossellonesos, és molt poc probable que demà se sentin septimans. Malgrat totes les temptatives del poder per esborrar la seva identitat, es consideren sempre catalans. La denominació Llenguadoc-Rosselló, tot i que sigui reductora de cara a l'existència del Conflent, de la Cerdanya, del Capcir i del Vallespir, té, com a mínim, la qualitat de permetre la identificació d'una realitat cultural. En el seu logo hi havia dos símbols forts: la creu occitana i les quatre barres de la nostra Senyera. Al fer desaparèixer aquests signes el President de la Regió, com a perfecte jacobí que és, confon igualtat i uniformitat i posa enrera la identitat pròpia dels nostres territoris.
A més, el logo agrupa set estrelles que simbolitzen la Septimània romana i formen un hexàgon, concepte geogràfic stricto-francès completament passat de moda i arcaic a l'hora de la construcció europea. Aquesta possibilitat de poder canviar, segons qui és al poder, els símbols de la nostra regió mostra bé que la seva concepció, com a addició dels cinc departaments, és totalment artificial. Uns tals canvis serien inimaginables en qualsevol altra regió o comunitat autònoma d'Europa. Es pot pensar un sol instant que Escòcia, Flandes, Baviera o Catalunya canviin demà de nom i de bandera ?
Més que mai la creació d'una Regió Catalunya Nord es fa necessària per ésser en coherència amb la realitat geogràfica, històrica i cultural de la nostra veritable regió. No hem de tenir por d'ésser el que sem, qualsevol que siguin els nostres origens. Cal que siguem catalans a Catalunya.
 
UNITAT CATALANA és un moviment nacionalista català, democràtic, de progrés, europeïsta, organitzat al territori de Catalunya Nord.
UNITAT CATALANA és un moviment constituït per militants amb voluntat de "Fer Païs", protegir el nostre patrimoni i el nostre medi ambient, i impulsar una economia sostenible al servei del país
 
Escriu-nos
Hem de decidir aquí
Virginie BARRE
Els Resultats de les cantonals 2004
Regionals 2004
Resultats de la llista d'Unitat Catalana i ERC conduita per Christian Lacour
 
::: Recomienda esta página :::

Servicio gratuito de Galeon.com